Điện mừng Quốc khánh Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước ta (2-9-1945 - 2-9-2008), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo nhiều nước, gồm:

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130588&sub=82&top=45