Điện mừng Quốc khánh lần thứ 34 nước Cộng hòa dân chủ Ti-mo Lét-xte

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 34 nước Cộng hòa dân chủ Ti-mo Lét-xte (Timor Leste) (28/11/1975 – 28/11/2009), ngày 28/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện mừng đến Ngài Giô-xê Ra-mốt Hốt-ta (José Ramos Horta), Tổng thống nước Cộng hòa dân chủ Ti-mo Lét-xte. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng đến Ngài Kay Ra-la Xa-na-na Gút-xmao (Kay Rala Xanana Gusmao), Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Ti-mo Lét-xte.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã gửi điện mừng tới Ngài Gia-ca-ri-át An-ba-nô đa Cốt-xta (Zacarias Albano da Costa), Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ Ti-mo Lét-xte./.