Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Pê-ru

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 188 Quốc khánh nước Cộng hòa Pê-ru (28/7/1821-28/7/2009), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện mừng tới Tổng thống Pê-ru A-lanh Lút-víc Gác-xi-a Pê-rết.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Pê-ru Hô-xê Gác-xi-a Bê-la-un-đê./.