Điện mừng Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2009 - 2014

    Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
    ĐCSVN
    Gốc

    Nhân dịp ông Hô-xê Man-nu-en Ba-rô-xô (Jose Manuel Barroso) được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2009 - 2014, ngày 18/9/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng.

    Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=361385&co_id=30106