Điện mừng Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Ba Lan

Nhân dịp Ngài Bờrônhixoáp Cômôrốpxki được bầu làm Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Ba Lan và Ngài Bốcđan Bôruxêvích được bầu lại làm Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Ba Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.