Điện mừng Chủ tịch Hạ viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

    Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
    ĐCSVN
    Gốc

    Ngày 24/6/2009, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Ngài Giôn Bơ-cao nhân dịp Ngài được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

    Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=346959&co_id=30106