Điện mặt trời mái nhà 'tự sản, tự tiêu' không được bán quá 10% công suất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện dư không dùng được thì bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% công suất.

Ngày 10-7, Văn phòng Chính phủ có chỉ đạo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện dư không dùng được thì bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% công suất

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện dư không dùng được thì bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% công suất

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến rằng để khuyến khích phát triển nguồn điện sạch, Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện dư không dùng được thì bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% công suất.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu các quy định về giá mua trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm mua sản lượng điện dư và đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, bảo đảm sự hài hòa và khuyến khích phát triển cơ chế này.

Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu các giải pháp, thiết kế điều kiện cần thiết để không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nguồn lực xã hội.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm tính pháp lý của Nghị định và các quy định hiện hành, trong đó có Quy hoạch điện VIII.

"Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Nghị định theo quy định của pháp luật, trình Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước ngày 11-7-2024 để xem xét, ký ban hành trước ngày 12-7-2024" - Chỉ đạo của Chính phủ nêu rõ.

Trước đó, Bộ Công Thương đề xuất điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới quốc gia sẽ không được bán hoặc bán giá 0 đồng. Tức, người dân có thể bán phần dư thừa nhưng Nhà nước chỉ ghi nhận sản lượng, không thanh toán tiền. Ngay sau đó, đề xuất này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tại dự thảo gần nhất hồi tháng 6 về điện mặt trời tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương vẫn giữ đề xuất loại hình này được sản xuất nhưng chỉ tiêu thụ tại chỗ, không bán cho tổ chức, cá nhân khác hay lên lưới điện quốc gia. Điện mặt trời mái nhà không nối lưới sẽ không giới hạn phát triển. Còn trường hợp nối lưới không được vượt công suất phân bổ theo Quy hoạch điện VIII (2.600 MW).

Liên quan đến điện mặt trời mái nhà, Nghị định 80/2024 của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn mới đây cũng cho phép các dự án điện mặt trời mái nhà được mua bán trực tiếp thông qua đường dây riêng hoặc lưới điện quốc gia.

Thống kê cả nước có khoảng 103 ngàn dự án điện mặt trời mái nhà, tổng công suất đặt hơn 9.500 MW. Theo Quy hoạch điện VIII, quy mô loại nguồn này đến 2030 thêm 2.600 MW hoặc đạt 50% các tòa nhà công sở, nhà dân.

Thùy Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dien-mat-troi-mai-nha-tu-san-tu-tieu-khong-duoc-ban-qua-10-cong-suat-196240710200751538.htm