Điện lực - TKV đạt doanh thu hơn 6.800 tỷ đồng trong 9 tháng

Tổng công ty Điện lực - TKV vừa công bố kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016. Theo đó, Tổng công ty đã sản xuất 6,3 tỷ kWh điện, đạt 68,5% kế hoạch năm; doanh thu đạt 6.853 tỷ đồng, tương đương gần 60% kế hoạch năm được giao, trong đó riêng sản xuất điện đạt 6.783 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Tổng công ty, quý cuối năm là mùa mưa, điều kiện thời tiết bất lợi, đây cũng là giai đoạn các nhà máy tạm dừng vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nên dự báo hoạt động sản xuất - kinh doanh sẽ gặp khó khăn.

Để thực hiện đạt kế hoạch sản xuất cả năm là 9 tỷ KWh đã được giao, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện quản lý chặt chẽ công tác kỹ thuật, bảo dưỡng, đảm bảo độ khả dụng các tổ máy để tranh thủ phát tối đa khi có nhu cầu, chủ động điều tiết sản xuất theo tình hình biến động giá thị trường điện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ quốc gia đảm bảo vận hành an toàn cho lưới điện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện các gói thầu của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, phấn đấu sớm có kết quả thẩm định Dự án Quỳnh Lập 1, theo dõi, phối hợp với Đồng Nai 5 thực hiện hoàn tất dự án.

Trước đó, Tổng công ty báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm với các chỉ tiêu: sản xuất điện đạt 4,236 tỷ kWh, sản lượng điện bán cho EVN đạt 3,852 tỷ kWh, sản xuất than đạt 75.847 tấn, doanh thu đạt 5.597 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 240,3 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, Tổng công ty phấn đấu sản xuất 4.550,4 MWh điện, sản lượng điện bán cho EVN đạt 4.073,4 MWh, tổng doanh thu 5.487 tỷ đồng.

Mai Phương