Điện lực Miền Trung lãi 114 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Tổng công ty Điện lực Miền Trung (CPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 với tình hình khả quan so với cùng kỳ năm 2015.

Điện lực Miền Trung lãi 114 tỷ đồng 6 tháng đầu năm - Ảnh 1

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, CPC đạt 12.384 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi gộp đạt 589 tỷ đồng, tăng 24,8% so với nửa đầu năm 2015.

Mặc dù các chi phí hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả 6 tháng đầu năm 2016 CPC vẫn lãi sau thuế 114 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ 2015 doanh nghiệp này lỗ 31 tỷ đồng sau thuế. Phần lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ nửa đầu năm 2016 đạt 98,4 tỷ đồng, khả quan so với khoản lỗ 109 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

Tại thời điểm cuối quý II, CPC có số dư nợ vay ngắn và dài hạn 8.511 tỷ đồng, trong đó 7.706 tỷ đồng là vay dài hạn. Đồng thời, CPC cũng có số dư tiền và tương đương tiền lên tới 3.309 tỷ đồng tại cùng thời điểm. Đáng chú ý, số dư nợ vay của CPC đã tăng 427 tỷ đồng so với số dư đầu năm 2016, chủ yếu ở khoản mục dài hạn. Lãi vay nửa đầu năm 2016 của CPC đạt 119 tỷ đồng, tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015. Doanh thu tài chính của CPC 6 tháng đầu năm đạt 133 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2015 chỉ tiêu này chỉ đạt 76,6 tỷ đồng.

Năm 2016, nhận định tình hình kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết, CPC đặt kế hoạch tương đối dè dặt với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 24.763 tỷ đồng và 54,7 tỷ đồng. Với các chỉ tiêu này, mới chỉ sau nửa năm, CPC đã nhanh chóng hoàn thành gấp đôi kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, năm 2015, CPC ghi nhận lãi trước thuế 414 tỷ đồng. Như vậy kế hoạch đề ra cho năm 2016 cực kỳ khiêm tốn so với kết quả thực hiện trước đó.

Theo kế hoạch, tổng giá trị đầu tư năm 2016 của CPC là 4.010 tỷ đồng, trong đó đầu tư thuần là 3.168 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay 824 tỷ đồng. Công ty chủ trương triệt để áp dụng tối đa hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm bảo đảm hiệu quả và chất lượng trong việc triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới.

Hồng Lam