Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Lợi nhuận năm 2022 vượt 56% kế hoạch

  Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 729 tỷ đồng, vượt 56% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

  Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2 - sàn HoSE) cho biết doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng trong quý 4/2022, tăng 17,7% so với quý 4/2021. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong cùng kỳ đã tăng tới 23,8% lên mức 1.838 tỷ đồng. Điều này khiến, lợi nhuận gộp về bán hàng của công ty chỉ đạt 85 tỷ đồng, giảm 43% so với quý 4/2021. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 9,2% xuống còn 4,4%.

  Trong kỳ, Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu tài chính đạt 18,7 tỷ đồng, tăng 367,4% so với quý 4/2021, chủ yếu do doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty đã tăng mạnh. Trong đó, chi phí tài chính tăng 133,3% lên 5,8 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng và lỗ chênh lệch tỉ giá khi thanh toán nợ phải trả có gốc ngoại tệ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 283,8% lên 60,9 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

  Sau khi trừ các khoản chi phí, Dầu khí Nhơn Trạch 2 chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng trong quý 4/2022, giảm 95% so với quý 4/2021.

  Lũy kế cả năm 2022, Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 9.786 tỷ đồng doanh thu thuần và 729 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 43% và 36,6% so với năm 2021. Như vậy, công ty đã hoàn thành vượt 8,5% mục tiêu doanh thu và vượt 56% mục tiêu lợi nhuận năm 2022. Chỉ tiêu lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 của công ty đạt 2.457 đồng.

  Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xem tại đây.

  Diễn biến giá cổ phiếu NT2 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 từ đầu năm 2022 đến nay. (Nguồn: FireAnt)

  Diễn biến giá cổ phiếu NT2 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 từ đầu năm 2022 đến nay. (Nguồn: FireAnt)

  Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 7.285 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản cố định đạt 2.809 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.711 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.333,3 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

  Đối với nguồn vốn, nợ phải trả của công ty trong năm 2022 tăng 18,1% lên 2.825 tỷ đồng, chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gấp 3 lần, lên 630 triệu đồng. Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 không phát sinh nợ dài hạn trong năm 2021.

  Tại Đại hội cổ đông vào tháng 6/2022, hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức ở mức 15% bằng tiền mặt và ban lãnh đạo công ty cho biết mức cổ tức có khả năng sẽ cao hơn, đạt khoảng 18% - 20%. Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết nguồn cung khí cho Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có thể được Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đảm bảo đến năm 2035.

  Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vào ngày 19/1/2023, mã cổ phiếu NT2 của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được giữ ở mức tham chiếu, đạt 28.450 đồng/cổ phiếu.

  Duy Quang

  Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/dien-luc-dau-khi-nhon-trach-2-loi-nhuan-nam-2022-vuot-56-ke-hoach-102422.htm