Điền kinh VN nhắm đến đích Olympic Bắc Kinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2008, điền kinh Việt Nam có 4 giải quốc tế lớn, nhưng mọi mục tiêu đều nhằm đến cuộc thi lớn nhất, Olympic Bắc Kinh 2008, hay nói đúng hơn thì trước tiên là cuộc đua tranh giành vé đến Olympic 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=39783