Điền kinh có thêm bốn HCV

NDĐT – Điền kinh Việt Nam tiếp tục gặt hái vàng trong ngày thi đấu thứ hai với bốn HCV của Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Bùi Thị Nhung và Vũ Văn Huyện.