Diên Khánh trên hành trình cán đích nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Diên Khánh giai đoạn 2021 - 2025, huyện Diên Khánh đang nỗ lực hoàn thành 16 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã NTM nâng cao, đạt huyện NTM vào cuối năm 2023. Đây là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Diên Khánh để hướng đến mục tiêu phát triển lên thị xã.

Nông thôn đổi thay từng ngày

Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân xã Diên Tân vui mừng khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 4-2022. Không ai nghĩ rằng vùng đất bán sơn địa Diên Tân với những con đường đất chật hẹp, đời sống người dân vô vàn khó khăn trước đây lại “thay da đổi thịt” trở nên khang trang như hiện nay. Nhờ phong trào người dân hiến đất mở đường nên đường làng, ngõ xóm được mở rộng, bê tông hóa sạch đẹp. Nhà văn hóa thôn, chợ được xây mới, phục vụ thiết thực cho đời sống người dân. Hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... của xã được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới. Các mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cho người dân, tạo thêm nhiều việc làm, giảm hộ nghèo. Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; nhà ở đạt tiêu chuẩn chiếm gần 99,3%; mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%; hơn 95,7% hộ dân được sử dụng nước sạch…

 Tỉnh lộ 2 được nâng cấp, mở rộng, góp phần tạo thành những khu dân cư khang trang ở xã Diên Lạc và xã Diên Phước.

Tỉnh lộ 2 được nâng cấp, mở rộng, góp phần tạo thành những khu dân cư khang trang ở xã Diên Lạc và xã Diên Phước.

Không chỉ riêng xã Diên Tân, bộ mặt vùng nông thôn của huyện Diên Khánh hiện nay có nhiều đổi mới, khởi sắc. Ở thời điểm mới bắt đầu tham gia Chương trình NTM vào năm 2011, toàn huyện mới chỉ có 6 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, 11 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Sau 12 năm phấn đấu xây dựng, đến nay, toàn huyện đã có 14 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Về Diên Khánh hôm nay, đi trên những con đường bê tông, thấy xen lẫn giữa cánh đồng lúa hay vườn cây ăn quả là những ngôi nhà kiểu dáng hiện đại, được xây dựng khang trang, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội của người dân nơi đây. Tỉnh lộ 2 vừa được nâng cấp, sửa chữa đoạn từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi đã dần hình thành bộ mặt đô thị cho 2 xã Diên Lạc và Diên Phước. Ở xã NTM nâng cao Diên An, 100% lao động có việc làm; thu nhập bình quân của người dân đạt 49,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,44% (14 hộ/3.183 hộ); hơn 98% số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh…

Người dân xã Diên Hòa thu hoạch lúa giống.

Hiện nay, huyện Diên Khánh chỉ còn 2 xã chưa đạt NTM là Diên Đồng và Diên Xuân. Theo kế hoạch của huyện, đến cuối năm 2022, xã Diên Đồng đạt NTM, xã Diên Lạc và Diên Phước đạt NTM nâng cao. Năm 2023, xã Diên Xuân đạt NTM, xã Diên Sơn và Diên Phú đạt NTM nâng cao; huyện được công nhận huyện NTM.

Tập trung mọi nguồn lực

Ông Nguyễn Văn Gẩm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn; tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giúp nông dân phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị ở nông thôn có nhiều chuyển biến, tiến bộ và hoạt động có hiệu quả. Để sớm đưa huyện trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh vào cuối năm 2023, Đảng bộ và nhân dân huyện Diên Khánh đã và đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành 16/16 xã đạt chuẩn NTM, 6/16 xã NTM nâng cao theo Quyết định số 318 ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 2161 ngày 5-8-2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM và Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện đã chỉ đạo UBND các xã chủ động hơn nữa trong công tác cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 của địa phương; chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách để thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi địa bàn quản lý.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, huyện Diên Khánh đã lên kế hoạch đầu tư 55 danh mục công trình với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 181,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn của tỉnh hơn 116,6 tỷ đồng; vốn của huyện, xã và các nguồn hợp pháp khác hơn 65,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện cũng ra sức phát huy vai trò chủ thể và trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM, nhất là vai trò “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trở thành huyện NTM sẽ là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diên Khánh kỳ vọng huyện tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và có những bước phát triển mới tương xứng với vị thế của huyện. Năm 2023 sẽ là năm đầu tiên trong tiến trình xây dựng đề án thành lập thị xã Diên Khánh để tiếp tục đưa địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

HOÀNG DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/dac-san-xuan/202301/dien-khanh-tren-hanh-trinh-can-dich-nong-thon-moi-8275447/