'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai

Có những hình ảnh được chụp lại đúng thời điếm khiến chúng ta phải xem đi xem lại nhiều lần mới rõ.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 1

Ahihi, đố các bác biết chân em ở đâu đấy?

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 2

Không như mọi người nhìn thấy đâu nhé.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 3

"Gấu" em ở đây nhé, các bác nhìn cho kĩ vào.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 4

Đầu của em đấy nhé các bác, đừng có nhầm đấy.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 5

Nhiều thím sẽ "tưởng bở" lắm đấy nhé.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 6

Cổ em không dài được như vậy đâu.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 7

Người "hai đầu" không có thật đâu mấy thím.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 8

Cứ nghĩ người "hai đầu" chỉ có trong truyền thuyết.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 9

"Gấu" em chân không dài đến thế đâu các bác.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 10

Chị em nhớ "soi" cho kĩ rồi lại cười đấy nhé.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 11

Các bác nhìn cho kĩ chứ không "oan" cho bố cháu.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 12

Xem ảnh khối anh phải "mừng hụt" lắm đây.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 13

Chân em không dài được như thế đâu các bác à.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 14

Chỉ là tình cờ thôi mà các thím.

'Điên đầu' với các hình ảnh phải xem lại lần hai - Ảnh 15

Haha, không ngờ thân hình anh lại "nuột" thế đấy.