Diễn đàn về phát triển hậu cần thương mại của cảng biển

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Diễn đàn "Dịch vụ cảng biển và hậu cần thương mại Việt Nam", diễn ra ngày 12/10 tại thành phố Đà Nẵng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217922/Default.aspx