Diễn đàn văn hóa quốc tế Hà Nội

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp Quỹ Bertelsmann Stiftung (Đức) tổ chức Diễn đàn văn hóa quốc tế Hà Nội năm 2008 tại Hà Nội trong hai ngày 12 và 13-11.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134941&sub=134&top=43