Diễn đàn Tư vấn - Quản trị lần 2

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Tư vấn quản lý quốc tế (EMBA-MCI), Đại học Bách khoa TP.HCM, sẽ kết hợp cùng Công ty CP giải pháp và dịch vụ tiếp thị truyền thông (MSS) tổ chức Diễn đàn Tư vấn - Quản trị lần 2 diễn ra vào ngày 31.5.

Chương trình quy tụ 400 khách mời gồm một số quan chức cấp cao chính phủ, giáo sư quốc tế, chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp. Lần này, diễn đàn tập trung thảo luận xoay quanh “Vai trò của nhà tư vấn với hiệu quả quản trị doanh nghiệp 2013”. Cụ thể, câu chuyện “hiệu quả” được nhấn mạnh trên hai khía cạnh trong và bên ngoài doanh nghiệp, cũng như những nhìn nhận, phân tích và đánh giá của nhà tư vấn.

Hoàng Đình