Diễn đàn quốc tế đô thị thông minh Châu Á 2024

Diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á - SMARTCITY ASIA 2024 – đã khai mạc vào ngày 17/4 tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.BTNO

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/video/xem-video/dien-dan-quo-c-te-do-thi-thong-minh-chau-a-2024-14889.html