Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

Ngày 11/10, Ủy ban MTTQ huyện Đại Lộc phối hợp với UBND huyện tổ chức “Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện” ở 3 xã trong huyện.

Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức - Ảnh 1

Quang cảnh diễn đàn người dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tại diễn đàn này, có rất nhiều ý kiến phát biểu của người dân về, tinh thần- trách nhiệm phục vụ của công chức và giải quyết thủ tục hồ sơ các lĩnh vực như: Nông nghiệp nông thôn; thu quỹ vì người nghèo, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ hành chính…

Đặc biệt, người dân còn góp ý việc xây dựng đô thị và cán bộ, công chức. Qua đó, nâng cao mối quan hệ gần gũi giữa người dân và chính quyền.

Diễn đàn lắng nghe ý kiến của người dân về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức như: về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ ứng xử, phục vụ người dân…

Chí Đại - Tấn Phụng