Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6

VH- Diễn ra từ ngày 24-26.9 tại Hà Nội, Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 (APF-6) quy tụ hơn 700 đại biểu đại diện cho các tổ chức nhân dân các nước ASEAN.

Trong thời gian này, các đại biểu dự 6 phiên họp toàn thể và 16 hội thảo về các vấn đề: Hội nhập và hợp tác kinh tế, thương mại; trẻ em; nông dân, nông nghiệp và phát triển nông thôn; biến đổi khí hậu; tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, nước; người khuyết tật; tăng cường quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới... Đây cũng là dịp để các bạn bè quốc tế tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Trong khuôn khổ Diễn đàn, ngày 25.9 đã diễn ra 4 hội thảo về thương mại tự do, quyền trẻ em, nông nghiệp và phát triển nông thôn và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, tại Hội thảo “Thực hiện quyền trẻ em – Hướng tới cộng đồng ASEAN quan tâm, chia sẻ và bền vững”, các đại biểu đánh giá, mặc dù kinh tế phát triển giúp nhiều trẻ em thoát khỏi đói nghèo, cũng như ASEAN đã phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc và thành lập Ủy ban khu vực về bảo vệ quyền Phụ nữ và Trẻ em (ACWC), đối tượng này vẫn phải đối mặt với những vấn nạn như buôn bán trẻ em, lạm dụng lao động trẻ em, thất học, chất lượng cuộc sống thấp, bệnh tật... Hội thảo đã tập trung trao đổi về thách thức liên quan đến việc bảo vệ quyền trẻ em và các biện pháp nhằm thúc đẩy sự hợp tác, liên kết giữa các tổ chức phi chính phủ hoạt động về quyền trẻ em trong khu vực, giữa các tổ chức này với chính phủ các nước ASEAN và với ACWC. P.V