Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tại Đà Nẵng

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp tổ chức. Diễn đàn có hai nội dung chính, gồm:...

    Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp tổ chức. Diễn đàn có hai nội dung chính, gồm: Môi trường đầu tư miền Trung và Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản; khả năng của các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc hợp tác, tiếp nhận sản phẩm phụ trợ từ các doanh nghiệp Việt Nam. Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển. 6 tháng đầu năm 2009, Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 35 dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư gần 94 triệu USD. Tính đến nay Nhật Bản có 1.113 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 17 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Riêng tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư 34 dự án với tổng vốn đầu tư trên 178 triệu USD. VH

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=19673