Diễn đàn kết nối giao thương Việt – Trung

Chiều 30/11, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Việt Trung lần thứ 15, tổ chức tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Ban tổ chức đã mở Diễn đàn kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản Việt - Trung.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dien-dan-ket-noi-giao-thuong-viet-trung-103101.htm