Diễn đàn Hợp tác bất động sản Việt Nam 2007

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Diễn đàn Hợp tác bất động sản Việt Nam 2007 thực sự nóng lên khi các đại biểu đồng tình thay vì nói nhiều đến bất cập hay diện mạo đô thị xấu xí mà tập trung hiến kế tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thuế và đầu cơ,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=30958