Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 sẽ tổ chức tại Hà NộI

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày 5/1 đến 12/1/2009, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ASEAN Tourism Forum 2009-ATF 2009) sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=120155