Diễn đàn Davos mùa hè: Những chân trời tăng trưởng mới | Nhìn ra thế giới | 25/06/2024

Diễn đàn Davos mùa hè được tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc từ ngày 25 - 27/6, với sự tham gia của hơn 1.600 đại diện các nhà lãnh đạo, giới kinh doanh, chuyên gia đến từ gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/dien-dan-davos-mua-he-nhung-chan-troi-tang-truong-moi-nhin-ra-the-gioi-25-06-2024-245862.htm