Diễn đàn của Báo chí và truyền thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), hôm qua 17/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Viện FES đã tổ chức Diễn đàn khoa học quốc tế “Báo chí và truyền thông đại chúng – Đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ hội nhập”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=68655