Diễn đàn cánh tả ở Mỹ latin

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ ngày 23 đến 25-5, Diễn đàn Sao Paolo lần thứ XIV đã được tổ chức tại Montevideo, Thủ đô nước Cộng hòa Uruguay, tập trung thảo luận các chủ đề liên quan thắng lợi trong các cuộc bầu cử Tổng thống của nhiều lực lượng cánh tả...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122925&sub=82&top=45