Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 tại Đà Nẵng bàn về những thách thức và cách tiếp cận của ASEAN

Ngày 27-28.8, tại TP.Đà Nẵng sẽ diễn ra diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh - Trưởng SOM ASEAN Việt Nam - dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các diễn đàn này. Diễn đàn Biển ASEAN và diễn đàn Biển ASEAN mở rộng gồm 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác cấp cao Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga và Mỹ.

Tại diễn đàn Biển ASEAN lần này, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về những diễn biến hiện nay liên quan đến an ninh hàng hải ở Biển Đông: Những thách thức và cách tiếp cận của ASEAN; thúc đẩy hợp tác biển trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, quản lý và bảo vệ hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác nghề cá bình đẳng.

Tại diễn đàn Biển SEAN mở rộng, các đại biểu sẽ cập nhật những phát triển hiện nay trong hợp tác biển ở khu vực, bàn về đẩy mạnh hợp tác khu vực trong việc ứng phó kịp thời với thiên tai và các sự cố trên biển, thiết lập cơ chế đường dây nóng; tăng cường an ninh, an toàn và tự do hàng hải của khu vực, thông qua việc triển khai những biện pháp xây dựng lòng tin cũng như những công cụ khu vực ngăn ngừa và quản lý các sự cố trên biển; chia sẻ thực tiễn khu vực và hướng tới tương lai. Các đại biểu cũng sẽ bàn đến định hướng tương lai của các diễn đàn này.