ĐIỆN BIÊN: TUYỂN DỤNG 93 GIÁO VIÊN SAI QUY ĐỊNH

# Thưa quý vị và các bạn! Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tổ chức xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục vào năm 2015 và có 93 hồ sơ đã trúng tuyển. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc tuyển dụng số giáo viên này hoàn toàn sai quy định.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2020/3/dien-bientuyen-dung-93-giao-vien-sai-quy-dinh/291787