Diễn biến trái chiều trên hai sàn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay chứng kiến diễn biến ngược trên hai sàn. Các chỉ số đã có một phiên lên xuống liên tục, kết thúc bằng đà tăng nhẹ của VN-Index, trong khi HaSTC-Index lại giảm hơn ba điểm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134442&sub=57&top=38