Diễn biến tích cực trong quan hệ Cu-ba - Mỹ

Văn phòng Chủ tịch Cu-ba và Nhà trắng ra thông báo cho biết, ngày 18-9, Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô và Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã có cuộc điện đàm, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Đây là cuộc điện đàm thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau tuyên bố lịch sử về bình thường hóa quan hệ ngoại giao đưa ra ngày 17-12-2014. Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng nới lỏng cấm vận, tiến tới chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận Mỹ áp đặt chống Cu-ba từ năm 1962.

* Trước đó, Mỹ ban hành các điều chỉnh mới nới lỏng hạn chế về đi lại và thương mại liên quan Cu-ba. Theo đó, lần đầu trong hơn nửa thế kỷ, các công dân Mỹ được phép sang Cu-ba (các nhà xuất khẩu nông phẩm, vật liệu xây dựng; các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, in-tơ-nét; các nhóm tôn giáo và giáo dục) có quyền mở tài khoản ngân hàng để thành lập văn phòng đại diện hay công ty liên doanh với doanh nghiệp Cu-ba. Công dân Mỹ được phép giao dịch thương mại với người Cu-ba sinh sống ở nước ngoài...