Điện Biên phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch | Trăm miền hội tụ | 14/06/2024

Điện Biên là vùng đất có thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, có lịch sử hào hùng và văn hóa đặc sắc. Địa phương nổi tiếng này cũng được coi là nơi hội tụ tinh hoa của vùng Tây Bắc và đó chính là những tiềm năng, thế mạnh quan trọng để Điện Biên có thể vươn lên mạnh mẽ trong phát triển du lịch, trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/dien-bien-phat-huy-gia-tri-van-hoa-phat-trien-du-lich-tram-mien-hoi-tu-14-06-2024-243814.htm