Điện Biên phân bổ đợt 2 quỹ Vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định về phân bổ đợt 2 Quỹ Vì người nghèo của tỉnh năm 2016.

Điện Biên phân bổ đợt 2 quỹ Vì người nghèo - Ảnh 1

Theo đó, trích số tiền 340.000.000 đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh Điện Biên phân bổ cho Ủy ban MTTQ 7 huyện, tiến hành triển khai làm 17 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà.

Cụ thể phân bổ huyện Điện Biên 05 nhà, các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Nhé mỗi huyện 02 nhà. Để triển khai tốt nội dung này, trước đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, triển khai việc bình xét cho hộ nghèo phải thực hiện nghiêm túc việc công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng; phấn đấu sớm hoàn thành, bàn giao cho hộ nghèo đưa vào sử dụng.

Giàng Trọng Bình