Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đã bắt đầu với chiến thắng của bà Hillary Clinton tại điểm bỏ phiếu đầu tiên là làng Dixville Notch, New Hampshire.

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 1

Theo truyền thống đúng 0h01 sáng 8/11 (theo giờ Mỹ), điểm bầu cử tại làng Dixville Notch, bang New Hampshire đã mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ . (ảnh: Telegraph)

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 2

Lễ chào cờ trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu. (ảnh: Telegraph)

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 3

Trưởng cộng đồng dân cư Tom Tillotson chuẩn bị các lá phiếu trước khi tiến hành thủ tục bỏ phiếu. (ảnh: AP)

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 4

Ông Tom Tillotson bỏ phiếu đầu tiên.

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 5

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 6

Với 7 phiếu bầu, bà Hillary Clinton được 4 phiếu, ông Donald Trump được 2 phiếu và 1 phiếu dành cho ứng viên tự do Gary Johnson. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2012, Mitt Romney cũng nhận được 1 phiếu bầu.

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 7

Công bố kết quả. (ảnh: Reuters)

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 8

Năm 2008, Dixville Notch cũng đã bỏ phiếu chọn ông Barack Obama làm Tổng thống Mỹ, với tỷ lệ 15 phiếu ủng hộ so với 6 phiếu của ông John McCain.

Diễn biến ở điểm bỏ phiếu đầu tiên mà bà Hillary giành chiến thắng - Ảnh 9

Đó là lần đầu tiên nơi này ủng hộ một ứng cử viên của đảng Dân chủ kể từ năm 1968.