Diễn biến mới ở Afghanistan

    Gốc

    ND - Gần đây, tình hình Afghanistan đang xuất hiện một số động thái mới thu hút sự chú ý của các nhà quan sát. Ngày 9-9, Tổng thống H.Karzai nhắc lại đề nghị ân xá cho thủ lĩnh và những người theo Taliban và mời phong trào này đối thoại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107713&sub=82&top=45