Điện Biên Đông cơ bản đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội kế hoạch năm 2023

Ngày 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 15, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông.

9 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm cơ bản đạt trên 75%, trong đó có 22/43 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu như: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 114,62%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 102,11%; tổng sản lượng lương thực đạt 100,14%; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 112,77%… Các Chương trình MTQG được tập trung triển khai thực hiện. Công tác giáo dục, đào tạo triển khai hiệu quả; y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố; toàn Đảng bộ đã kết nạp 217 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Hội nghị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong thời gian qua như: Tiến độ thực hiện các dự án trồng cây mắc ca còn chậm, nhất là việc liên kết trồng mắc ca giữa nhà đầu tư và người dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa bảo đảm theo tiến độ đề ra. Công tác giải ngân nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình MTQG còn chậm (đạt dưới 50% kế hoạch vốn giao). Tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp và vẫn còn tình trạng tự tử bằng lá ngón. Công tác giảm chi bộ sinh hoạt ghép triển khai chưa hiệu quả, trong 9 tháng đầu năm mới giảm được được 1 chi bộ sinh hoạt ghép (đạt 20%). Vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật...

Hội nghị đã thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm, trong đó: Các xã, thị trấn tập trung thu hoạch diện tích lúa vụ mùa và các loại hoa màu trên nương; duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế theo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.

Cũng tại kỳ họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành quy trình công tác cán bộ để kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Nhật Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/209349/dien-bien-dong-co-ban-dat-cac-chi-tieu-kinh-te---xa-hoi-ke-hoach-nam-2023