Điện Biên cần phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên sáng 8-3, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh, thời gian tới, Điện Biên cần tiếp tục phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế, nội lực; mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài nhằm phục vụ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.53414.qdnd