Điện ảnh Việt Nam trước câu hỏi lớn

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    ND - Sau những câu hỏi của nhà điện ảnh lão thành, người hơn 40 năm trước đây đã cùng đồng nghiệp mình là đạo diễn, NSND Trần Vũ làm nên một Con chim vành khuyên bất tử, chúng tôi quan sát thấy trong hội trường những nét ưu tư bỗng hiện lên trên nhiều gương mặt khả kính và nghiêm túc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117450&sub=78&top=43