Điện ảnh Việt Nam: Làm phim... kiểu nghèo!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) Điện ảnh Việt Nam (ĐẢVN) không chỉ nghèo chuyên môn (năng lực diễn viên, đạo diễn) mà còn như chiếc áo rách lỗ chỗ: thiếu kịch bản hay, không có phim trường, thiếu trang thiết bị phương tiện hiện đại cho nên không gì...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2008/10/20081014.435