Điện ảnh quân đội có đến 14 phim dự LHP toàn quốc lần thứ XV

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - LHP toàn quốc lần thứ XV do Bộ VH-TT và DL tổ chức tại TP Nam Định từ 21 đến 24-11-2007 với chủ đề “Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập”. Dự LHP lần này là những tác phẩm điện ảnh chọn lọc...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/11/mlnews.2007-11-15.4791564539