Điện ảnh không đủ sức nuôi sống diễn viên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - " … trừ khi họ phải thực sự giỏi. Mà muốn giỏi thì buộc họ phải có một quá trình rèn luyện và được đầu tư rất nhiều. Nếu không làm nghề khác thì họ lấy gì để sống đến ngày ấy. Họ sẽ chết trên con đường đi của chính mình thôi", đạo diễn "Vũ điệu tử thần" Bùi Tuấn Dũng nói.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=71990