Điểm tin vắn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Khoảng 12 tỉ đồng sẽ được Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền đầu tư nâng cấp và mở rộng Khu văn hóa du lịch Bình An.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/11/17/044925/11390