Điểm tin thời sự quốc tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tại tỉnh Luông Pha-bang (Lào), Bộ trưởng Công an Việt Nam Lê Hồng Anh và Bộ trưởng An ninh Lào Thoong-băn Xẻng-a-phon đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giữa hai bộ năm 2009.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140852&sub=82&top=45