Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964)

Trên Báo Xây dựng ngày 18/7/2017 có các thông tin nổi bật sau: Kiến trúc xanh và vấn đề tiết kiệm năng lượng; Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn: Cần có sự đồng bộ? Nhật Bản sẵn sàng chuyển giao công nghệ thoát nước và xử lý nước thải; Làm gì để gạch không nung phát triển? Ám ảnh ngập lụt; Kiếm tra công tác phòng chống thiên tai tại miền Trung; Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 1

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 2

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 3

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 4

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 5

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 6

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 7

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 8

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 9

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 10

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 11

Điểm tin Báo Xây dựng số 57 (1964) - Ảnh 12

Báo điện tử Xây dựng