Điểm thời sự thế giới ngày 29-7

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hàn Quốc đề xuất kế hoạch biến vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên thành khu vực tự do du lịch. Theo đó, khu du lịch mới trải dài 220 km, nối cảng Cang-nưng, đông bắc Hàn Quốc, với cảng Uôn-san của Triều Tiên.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127733&sub=82&top=45