Điểm thời sự thế giới ngày 22-6

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đã cắt băng khai trương Công ty liên doanh bảo hiểm Lào - Việt (LVI). Công ty có vốn điều lệ ban đầu là ba triệu USD; trong đó, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam góp 51% vốn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124976&sub=82&top=45