Điểm thời sự thế giới ngày 18-4

    Gốc

    ND - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết sẽ tài trợ 1,2 tỷ USD phát triển năng lượng sạch tại châu Á.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120250&sub=82&top=45