Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM

Ngày 20.6, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM công bố kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM - Ảnh 1

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Học sinh được tuyển phải có đủ các điều kiện: Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp ở bậc THCS từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên; Có điểm xét tuyển (điểm lớp) đạt từ điểm chuẩn trở lên; Thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

>> Bạn đọc tra cứu kết quả thi tại đây .

Điểm chuẩn Cơ sở 1:

STT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN

1

Toán

33,00

2

Tin (thi Tin)

28,20

3

Tin (thi Toán)

31,00

4

Vật lý (thi Lý)

28,90

5

Vật lý (thi Toán)

30,50

6

Hóa học

33,30

7

Sinh học (thi Sinh)

25,75

8

Sinh học (thi Toán)

30,00

9

Tiếng Anh

34,20

10

Ngữ văn

29,00

11

Không chuyên

24,30

Điểm chuẩn Cơ sở 2:

STT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN

1

Toán

25,30

2

Vật lý (thi Lý)

21,30

3

Vật lý (thi Toán)

21,50

4

Hóa học

22,75

5

Tiếng Anh

26,00

6

Ngữ văn

23,35

>> Bạn đọc tra cứu kết quả thi tại đây .

Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM - Ảnh 2

B.Thanh