Điểm sáng về chất lượng rau an toàn

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Nằm bên bờ sông Hồng, vùng đất phù sa màu mỡ của HTX Yên Mỹ được phủ xanh bởi hàng chục ha rau an toàn.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16979