Điểm sáng trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở

UBND phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2006-2016 và triển khai thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường”.